Charlotte Lillegaard Petersen

Naturopath

Mine PriserVigtig information:

Afbestilling af tid bedes foretaget telefonisk, senest dagen før.

Opklarende, praktiske spørgsmål inden for 1 - 2 uger til dit program er inkluderet i prisen.  I nogle tilfælde holder jeg relativ tæt kontakt, hvor du ringer mig op og giver mig en melding om behandlingen. Det er inkluderet i prisen.

Jeg har ikke mulighed for løbende at rådgive om stort og småt uden for konsultationerne.


Gennemlæsning af materiale før en konsultation

OBS - hvis der er ønske om, at jeg læser forskelligt materiale igennem, udløser det ekstra pris. Fx hvis man har være igennem diverse test andre steder mv. Prisen afhænger af mængden og mit tidsforbrug.


Første konsultation.

Her sættes 1 - 1½ times af. 

Her er god tid til en meget grundig gennemgang af problematik, livsstil,  kost og behandlingsforslag. Inklusiv spørgeskemaer, kostskema,

kostforslag, handouts, skriftlige anbefalinger. 


Prisen er højere første gang, da konsultationen er længere og jeg bruger tid efter konsultationen på at udfærdige behandlingsforslag. Hvis der går mere end 3 år til du kommer igen i klinikken, betragtes det igen som en første konsultation. 


Opfølgende konsultation  

1 time                        

 Inklusiv skriftlige anbefalinger.   

kr. 1.450,-

 kr. 900,-

Klippekort         

Man kan købe et klippekort, hvis man er i et forløb, hvor man løbende har brug for input fra mig. Det aftales individuelt. Fx kan man betale for 3 timer

og bruge dem hen ad vejen. Der bruges af klippekortet for hvert påbegyndt kvarter. Skal bruges inden for et år. 

  kr. 900,-   pr. time

DNA Life/Dutchtest/Organix konsultation                                                                                             

Ca. 1 - 1 ½ time


Disse tests kræver en del forberedelsestid for mig, derfor koster konsultationen ekstra.

Kort ½ times telefonkonsultation kan aftales i særlige tilfælde og kun for klinikkens klienter.                                                    


Tlf./Skype konsultation kan aftales

Denne type konsultation kan kun gennemføres, hvis den afholdes i rolige omgivelser. Det er vigtigt at du, ligesom jeg, opholder dig i rolige omgivelser under konsultationen. Begge parter må have fuld koncentration på samtalen. Jeg afholder ikke konsultationer, hvor du fx opholder dig udendørs med lyde fra trafik eller under bilkørsel mv.


Prisen er den samme som ved fremmøde.
kr. 1.350,-   

kr. 500,-   

Betaling


Foregår via bankoverførsel.


Forsikring


Dækning af behandlingsudgifter fra forsikringsselskab - hvis du har været udsat for en ulykke og er berrettiget til at få dækket udgifter til behandling, så kan du som kunde hos LB Forsikring (Lærerstandens Brandforsikring, Bauta forsikring, Runa forsikring) efter deres nuværende ordning få betalt udgifter til behandling hos mig. Men spørg dit selskab, om de dækker. Der er lidt forskellige holdninger og ordninger.


Foredrag


Prisen afhænger af emne/form og varighed. Kontakt mig og få et tilbud.