Mine Priser


Vigtig information:

Afbestilling af tid bedes foretaget telefonisk, senest dagen før.

Opklarende, praktiske spørgsmål inden for 1 - 2 uger til dit program er inkluderet i prisen. 

Jeg har ikke mulighed for løbende at rådgive om stort og småt uden for konsultationerne.


Ved køb af flere konsultationer/klippekort, skal disse anvendes inden for et år fra købet og beløbet refunderes ikke,

hvis du ikke bruger de købte konsultationer.


Gennemlæsning af materiale før en konsultation

OBS - hvis der er ønske om, at jeg læser forskelligt materiale igennem, udløser det ekstra pris. Fx hvis man har været

igennem diverse test andre steder mv. Prisen afhænger af mængden og mit tidsforbrug.


I nogle tilfælde holder jeg relativ tæt kontakt, hvor du ringer mig op og giver mig en melding om behandlingen.

Det er inkluderet i prisen. 

Opstartskonsultationer/første konsultation

Du kan vælge 1½ time eller 1 time opstartskonsultation. Spørg mig, hvis du er tvivl om, hvad du skal vælge.              


1½ times opstartskonsulation - anbefales, hvis der er brug for den ekstra tid til at komme godt omkring din problematik.

Her er rigtig god tid til en grundig gennemgang af problematik, livsstil,  kost og behandlingsforslag. Inklusiv spørgeskemaer,

kostskema, forslag til kostændringer, handouts, skriftlige anbefalinger. 


1 times opstartskonsultation. Som i 1½ times konsultationen men er kun på en time og der er derfor kortere tid til rådighed. 


OBS - første konsultation er dyrere end de opfølgende konsultationer, da jeg ikke kender dig og der er ekstra tidsforbrug

første gang, når jeg efter konsulationern skal færdigskrive anbefalinger til dig. 


Hvis der går mere end 2 år til du kommer igen i klinikken, betragtes det igen som en første konsultation. 


Opfølgende konsultationer  

1 time  Inklusiv skriftlige anbefalinger.   

Klippekort         

Man kan købe et klippekort, hvis man er i et forløb, hvor man løbende har brug for input fra mig. Det aftales individuelt.

Fx kan man betale for 3 timer og bruge dem hen ad vejen. Der bruges af klippekortet for hvert påbegyndt kvarter.

Skal bruges inden for et år. 

DNA Life/Dutchtest/Organix konsultation                                                                                             

Ca. 1 - 1 ½ time


Disse tests kræver en del forberedelsestid for mig, derfor koster konsultationen ekstra.

Kort ½ times telefonkonsultation kan aftales i særlige tilfælde og kun for klinikkens klienter.                                                    


Tlf./Skype konsultation kan aftales

Denne type konsultation kan kun gennemføres, hvis den afholdes i rolige omgivelser. Det er vigtigt at du, ligesom jeg,

opholder dig i rolige omgivelser under konsultationen. Begge parter må have fuld koncentration på samtalen. Jeg afholder

kke konsultationer, hvor du fx opholder dig udendørs med lyde fra trafik eller under bilkørsel mv.


Prisen er den samme som ved fremmøde. 


Betaling


Foregår via bankoverførsel.


Forsikring


Dækning af behandlingsudgifter fra forsikringsselskab - hvis du har været udsat for en ulykke og er berrettiget til at få dækket udgifter til behandling, så kan du som kunde hos LB Forsikring (Lærerstandens Brandforsikring, Bauta forsikring, Runa forsikring) efter deres nuværende ordning få betalt udgifter til behandling hos mig. Men spørg dit selskab, om de dækker. Der er lidt forskellige holdninger og ordninger.


Foredrag


Prisen afhænger af emne/form og varighed. Kontakt mig og få et tilbud.

kr. 1.450,-

kr. 1.150,-

 kr. 900,-

  kr. 900,-   pr. time

kr. 1.350,-   

kr. 500,-